• בית סוהר נשים

  • שרות בתי הסוהר
  • באר שבע
  • 2016
  • 26 דונם
  • 14,000 מ"ר

בית סוהר נשים

בית סוהר חדש לנשים, המיועד להחליף את כלא הנשים "נווה-תרצה" הקיים משנת 1968, מאחר שהמבנה הקיים אינו מספק במצבו הנוכחי תנאים נאותים של כליאה וטיפול בכלואות. הכלא החדש מתוכנן כך שיעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר הנהוגים כיום בעולם המערבי. צורכיהם של נשים שונים ומורכבים יותר מאלו של הגברים. שוני זה בא לידי ביטוי בדרישות במישור האישי, המשפחתי והמגדרי. מכך עולה צורך להגדיר מרחבים פיזיים שיאפשרו מגוון ראוי של פעילויות משקמות ויענו על צורכיהם הייחודיים של הנשים. בד בבד, המבנה הפיזי נדרש לשקף את הגישה המרכזית לתהליכי השיקום, המבוססת על מודל קהילתי. המתקן מיועד להכיל 311 מקומות כליאה לנשים, ויורכב מאגפי כליאה קטנים המכילים 40 מקומות כל אחד. המתקן תוכנן כך שבעת הצורך יוכל לעבור הרחבה בהתאם לתחזית כליאה מוסדרת, תוך שמירה על אותם סטנדרטים בינלאומיים גבוהים. האגפים הקטנים תוכננו כך שיוכלו לתת מענה לאוכלוסיות הנשים השונות בבית המאסר; עצורות וכלואות; וכן לשנות את ייעודם בהתאם לצורכי השעה. אופי המתקן הוא טיפולי-שיקומי, והוא כולל מתחמי תעסוקה, חינוך, טיפול ורפואה. המתקן מעניק מענה הולם הן לקטינות והן לאימהות המגדלות את ילדיהן בכלא, אשר ישוכנו באגפי כליאה ייעודיים, והוא מאפשר גם נגישות גבוהה לנשים בעלות צרכים מיוחדים. מתוך נקודת ההנחה כי למרכיבי השיקום יש חלק מרכזי בעת המאסר, מכלול החינוך מתוכנן להיות ממוקם במרכזו הפיזי של המתקן, וכך מייצג הוא את לב העשייה של הכלואה בתקופת מאסרה. המבנה הפיזי של מתקן הכליאה החדש לנשים נדרש לתת מענה לכלל מרכיבי הביטחון והאבטחה הנדרשים בניהול מתקן כליאה ברמת ביטחון מרבי.  בנוסף למכלולים המפורטים לעיל, מהמתחם מתוכנן לכלול גם מכלול כניסה ויציאה המבוקר בקפדנות, מכלול קליטה והעברה, מפקדה, מרכז שליטה, מעון סגל, מתחם לוגיסטיקה, מרכז אנרגיה, מטבח מבשל וחדר אוכל.