• הרחבת בית סוהר אלה

  • שרות בתי הסוהר
  • באר שבע
  • 2018
  • לקראת יציאה למכרז

 

הרחבת בית סוהר אלה

כחלק מההיערכות הנובעת מפסיקת בג"צ בנוגע לתנאי המחייה של אסירים הכלואים בבתי הסוהר בארץ, שרות בתי הסוהר מוביל תוכנית לאומית להרחבת מרחב המחייה של האסירים במדינת ישראל. במסגרתה משקיע הארגון משאבים רבים בבינוי מתקני כליאה קיימים. בית סוהר "אלה", שתוכנן על ידי משרדנו כחלק מיוזמת בית הסוהר הפרטי (שנת 2006), נבחר להיות הפרויקט הראשון עליו תחול תוכנית ההרחבה. התוכנית כוללת תוספת של מעל 400 מקומות כליאה לכלא ובהתאמה תוספת סגל מקצועי.

משרדנו נבחר לתכנן את ההרחבה של בית הסוהר לאור ניסיוננו הרב בתכנון מתקנים מיוחדים ולאור הכרותינו עם אזור מתחם בתי הכלא בבאר שבע ושיתוף הפעולה ההדוק עם שב"ס לאורך שנים רבות. תכנון המבנים הקיימים בכלא אלה מרווח ומתאים לפסיקה במקורו.
תכנית ההרחבה כוללת מבנים חדשים: מבנה כליאה, מבנה תעסוקה, מבנה בידוק, מבני תמך ושדרוג והרחבה של מבנים קיימים כמו הסבת מרכז תעסוקה למרכז חינוך ושיקום והרחבת מגורי סגל ותשתיות נלוות, חדר אוכל ומשרדים.
מבנה הכליאה מתוכנן במקום שיועד מראש להרחבה עתידית. מבנה הכליאה בחזותו ממשיך את השפה האדריכלית של המבנים הקיימים ומהווה אבולוציה של המתקן הקיים. תכנון מבנה הכליאה החדש לוקח בחשבון את כלל הדרישות החדשות הנובעות ממרחב המחייה המיועד לאסיר, לפי הפס"ד, תוך שיפור תנאי המחייה, היעילות האנרגטית והתפעול השוטף של המבנה. במהלך תכנון המבנים החדשים נשמרה רוח המתחם המציבה את רווחת האסיר ושיקומו במרכז. לתאים נוספו מקלחות צמודות והונגשו תאי נכים. הערכים המנחים במבנים הקיימים: תאורה טבעית, אוורור ותחושת מרווח, יושמו מחדש בעת תכנון מבני הכליאה והתעסוקה.

כחלק מפרויקט ההרחבה מתוכנן גם מבנה תעסוקה חדש. המפעלים החדשים מרווחים ומציעים גמישות תפעול ותשתיות למגוון זכיינים בתחומי ייצור שונים. כחלק מקיימות התכנון במבנה זה ניתנת האפשרות להרחבה עתידית של קומת הייצור.
המפעלים הקיימים שיתפנו יוסבו למתחם חינוך מתקדם שיתמוך את תוספת האסירים ואת שיטות השיקום המתקדמות ביותר ששב"ס מפעיל. חלק מהמתחם ישמש לכיתות ללימודים כלליים וחלקו השני לכיתות מדרשה ושיקום תורני.
כמו כן, מתבצעת הרחבה של אזור מגורי הסגל והמשרדים עבור הסגל החדש ושיפור תנאי המגורים של הסגל הקיים.