• חצור צפון

  • חיל האויר
  • חצור
  • 2018
  • 217 דונם
  • 7,330 מ"ר

תכנון בסיס חיל אוויר חדש על כל שלביו בסמוך לבסיס חצור הקיים.

עבודת התכנון החלה בינואר 2013 ונכון להיום טרם הושלמו כל שלביה. התכנון נעשה במסגרת תכנון כולל בו זכינו במכרז ייחודי.
שלבי עבודת התכנון שהתבצעו עד עתה כוללים תכנון: תכנית אב, תכנון תשתיות מפורט לביצוע בהתאם לתכנית האב, תכניות בינוי שלב א', תכניות בינוי שלב ב', תכנון חדש לאזור הכניסה אל מתחם הבסיסים ותשתיות קשר בין הבסיסים.
התכנון נעשה בצורה מודולרית שהינה בעלת יכולת התאמה למגוון מבנים בעלי אופי וגודל שונה, וכן מאפשרת הרחבה בעתיד.
בזמן הקרוב יחלו עבודת תכנון שלב ג'.