• מבנה זו"ק

  • משרד הביטחון
  • מחנה שורה
  • 2018
  • 4,300 מ"ר
  • בביצוע

מבנה זיהוי והכנה לקבורה

מבנה ייחודי, מהבודדים מסוגו בארץ, המיועד לזיהוי, טיפול והכנה לקבורה של חללי צה"ל על ידי הרבנות הצבאית.
מבנה אורכי, בעל חתך קבוע המאפשר הפעלת מקטעים שונים לפי הצורך. הדירוג בהפעלה יוצר חיסכון באנרגיה ובכוח אדם.
בקומה העליונה ממוקם אגף משרדים אשר מודגש צורנית ומובחן מהמבנה העיקרי. לצד המבנה העיקרי  ממוקם גם אגף נפרד ואינטימי, לשימוש המשפחות בטקסי פרידה ולוויה. אגף הפרידה תוכנן על מנת להכיל גם לוויות של אחמי"ם לאומיים.
חומרי הגמר מקרינים שקט וצניעות באגפים התפעוליים מחד, וכן אינטימיות וחום אנושי מאידך.
המבנה מחובר למספר רב של ערוצי אספקה במגוון גדול של כלי רכב. החיבור הינו רב מפלסי ומוצנע לשמירת פרטיות החללים והמשפחות.